เข้าสู่เว็บไซต์    Enter Website

ติดตามข่าวสารการจัดสร้าง
องค์พระรูปหล่อจำลอง ฯ<<<< สิ้นสุดการสั่งจองเช่าบูชาภายใน ๒๘ ก.พ.๖๑>>>>
ดาวน์โหลดแผ่นผับรายละเอียดการสั่งจอง